Financiële kosten bezoek (huis-)arts

In de afgelopen periode ontstaan er steeds vaker vragen omtrent de aan u doorberekende zorgkosten. Dit zijn de kosten die bij uw zorgverzekeraar door zorgaanbieders worden gedeclareerd. Deze kosten worden onder bepaalde omstandigheden volledig door uw zorgverzekeraar betaald vanaf het moment dat u uw eigen risico heeft betaald. Om onduidelijkheden uit de wereld te helpen wil ik u de volgende informatie verstrekken.

Alle verrichtingen binnen de muren van de huisartspraktijk vallen NIET onder uw eigen risico en worden daarom niet aan u doorbrekend. Voorbeelden hiervan zijn:

– Consultatie (visite) van uw huisarts

– Kleine verrichtingen (chirurgische interventie)

– Het vervaardigen van een ECG (hartfilmpje) of een Spirometrie (longfunctie onderzoek)

– Handelingen verricht door de praktijkondersteuner (diabetes zorg / COPD-Astma) en/of

de doktersassistente (oren uitspuiten/hechtingen verwijderen/uitstrijkjes/etc.)

 

Alle verrichtingen / consultaties van een specialist en medicatie vallen WEL onder uw eigen risico en worden daardoor pas vergoed als u uw eigen risico al heeft betaald. De zorgverzekeraar zal deze kosten eventueel voorschieten en deze later bij u in rekening brengen. Voorbeelden hiervan zijn:

– Verwijzing naar het ziekenhuis (consultatie van een specialist)

– Medicatie  (Let op ! Niet alle medicatie wordt (volledig) vergoed)

Controleer dit bij uw apotheek  (vrij-verkrijgbare medicatie wordt niet vergoed)

– Als de huisarts verkregen informatie ter nadere analyse samen met een specialist beoordeelt

(bijvoorbeeld: cardioloog / longarts / dermatoloog).

– Laboratoriumonderzoek (bloed- / ontlastings- / urine- / semen-onderzoek)

 

Voorbeeld:

Het maken van een ECG door uw huisarts wordt volledig vergoed. Als er afwijkingen hierbij zijn geconstateerd, dan wordt dit hartfilmpje aan de specialist ter beoordeling gegeven. Deze kosten worden bij u in rekening gebracht als u uw eigenrisico nog niet volledig heeft betaald.

LET OP: Sommige zorgverzekeraars maken hiernaast ook  uitzonderingen (bv. maximaal één bloedonderzoek/MRI per jaar, elk volgend (bloed-)onderzoek wordt dan ongeacht de grootte van uw eigen risico volledig aan u doorberekend). Informatie hierover kunt u bij uw zorgverzekeraar verkrijgen.

 

Het is goed begrijpbaar dat deze informatie vragen bij u oproept.

Indien u vragen heeft stel deze dan aan de dokter of doktersassistente.

 

 

Indien u niet bent ingeschreven in de praktijk, maar wel een afspraak wilt maken gelden de onderstaande tarieven. Wij hebben geen pinautomaat.

Tarieven 2024

Verrichting                                             Tarief

Consult                                                 € 36.00

Consult langer dan 20 minuten            € 72,00

Visite                                                    € 54,00

Visite langer dan 20 minuten               € 90,00

Telefonisch consult                              € 18.00

Vaccinatie                                            € 18.00

Recept                                                 € 18.00

Rijbewijskeuring                                  € 70,00

 

 

Adresgegevens
Huisarts Tubbergen
Deltahof 14
2181 EN Hillegom
0252-240260