Co-assistent

Na meerdere jaren de praktijk in handen te hebben, heb ik het gevoel dat ik langzaam mijn praktijk begin te kennen. Natuurlijk is elke dag weer anders, maar de gang van zaken begint nu bekend te worden. Door het wederzijds vertrouwen tussen mij als uw huisarts en u als patiënt is er ruimte ontstaan om in de praktijk ook een arts op te mogen leiden. In aanloop hiertoe heb ik enkele patiënten gevraagd hoe men hier tegenover zou staan. Ik heb geen negatieve reactie mogen ontvangen. Ik voel me dan ook gesteund om tot de beslissing te kunnen komen om een aankomend collega arts gedurende een periode van zes weken in mijn praktijk toe te kunnen laten.

Een co-assistent is iemand die is afgestudeerd in de studie geneeskunde. Om arts te worden moeten gedurende twee jaar diverse stages in zowel het ziekenhuis, als bij de huisarts doorlopen worden. Het co-assistentschap huisartsgeneeskunde is de laatste stage die moet worden volbracht voordat iemand tot arts beëdigd kan worden. 

Vriendelijke groet,

P. Tubbergen, uw huisarts

Adresgegevens
Huisarts Tubbergen
Deltahof 14
2181 EN Hillegom
0252-240260